Tin giáo vụ

Thông báo từ giảng viên

Bài viết

  • Khoa KHCB

    Người mở đường ngành xác suất hiện đại

    Nếu hai nhà thống kê lạc mất nhau trong một khu rừng vô hạn, trước tiên họ sẽ uống cho say. Khi đó, có thể nói là họ sẽ đi một cách ngẫu nhiên và việc này sẽ mang lại cơ hội tốt nhất để họ gặp lại nhau. Tuy nhiên, các nhà thống kê nên tỉnh táo nếu họ muốn đi hái nấm. Say rượu đi lung tung không mục đích sẽ thu hẹp phạm vi khám phá, và khả năng cao là họ sẽ quay trở lại vị trí cũ, nơi nấm đã bị hái hết rồi.

  • Khoa KHCB

    Chèn hình từ Matlab vào Latex

    Việc vẽ các đồ thị 2D, 3D trong Latex giúp tài liệu chuyên nghiệp, tuy nhiên việc này phức tạp và mất nhiều thời gian rất nhiều so với dùng các phần mềm như Matlab, Maple, R ... Bài biết này sẽ hướng dẫn cách xuất hình vẽ trên Matlab thành mã Latex và dùng gói pgfplots để biên dịch.